de sitemap geeft een overzicht van de projecten van de afgelopen jaren, u kunt sorteren op onderzoeker, thema of titel
 
0"; $query_1 = mysql_query($sql_1, $c); ###### ALS RESULTAAT VERDEEL if (mysql_num_rows($query_1)) { $rtel = mysql_num_rows($query_1); $rtel/=$max; if (empty($page)) { $page=1; } $van=($page-1)*$max; if ($page > ceil($rtel)) { $page=1; } for ($i = 1; $i <= ceil($rtel); $i++) { if ($page == $i) $pages[$i] = "$i"; else $pages[$i] = "$i"; } $pages= implode(" | ", $pages); $vorige = ($page-1) ? "< vorige" : ""; $volgende = ($page-ceil($rtel)) ? "volgende >" : ""; if ($vorige && $volgende) { $navigation = "$vorige | $pages | $volgende"; } else { $navigation = "$vorige | $pages | $volgende"; } } # einde als resultaat # als eerste query resultaat geeft voor query uit if (!mysql_num_rows($query_1)==0) { $result = mysql_query("SELECT * FROM gm_sitemap WHERE published > 0 ORDER BY $o ASC LIMIT $van, $max", $c); echo ""; $colspan= 3; if (mysql_num_rows($result)) { $color = "#F0EDF2"; echo ""; while ($item = mysql_fetch_array($result)) { if ($color == "#E5E5E5") $color = "#F0EDF2"; else $color = "#E5E5E5"; echo "" . "" . "" . ""; } echo "
$navigation
onderzoeker thema titel
". stripslashes($item[naam])." ". stripslashes($item[thema])." ". stripslashes($item[titel_nl])."
$navigation
"; } } # einde if query exist ?>