dit menu geeft een overzicht van de projecten regio- stadsstudies: planvorming en sturing van de afgelopen jaren, u kunt sorteren op onderzoeker en titel
 
$sql = "SELECT * FROM ".$table." ".$where." ORDER BY ".$o." ".$desc." LIMIT ".$navigation[0].", ".$navigation[1]; $result = mysql_query($sql,$c); // --------------------------------> echo ""; $colspan= 2; if (mysql_num_rows($result)) { $color = "#F0EDF2"; echo ""; while ($item = mysql_fetch_assoc($result)) { if ($color == "#E5E5E5") $color = "#F0EDF2"; else $color = "#E5E5E5"; echo "" . "" . ""; } echo "
".$navigation[2]."
onderzoeker titel
".stripslashes($item['naam'])." ". stripslashes($item['titel_nl']); if (stripslashes($item['published'])==5) { echo "  (nieuw)"; } echo "
".$navigation[2]."
"; } ?>