Vier jaar lang is aan de orde geweest hoe Stad en Land zich tot elkaar (kunnen) verhouden. Dit is het verslag van dat onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie LNV. In het verslag worden de hoofdlijnen van het Stad-Land onderzoek geschetst, in een overzicht van de projecten uit de periode 1997-2000.

download eindrapportage
(pdf file 14,8 mb)