Ook de stad herbergt een breed scala aan interessante diersoorten. In een aantal projecten is onderzoek gedaan naar de stadsnatuur. Maar de stad is er voor de mensen. Daarom wordt steeds gezocht naar de mogelijkheden om natuur te combineren met een fraaie en schone woon- en werkomgeving.
   
Stadsranden als bron voor natuurkwaliteit in de stad (Robbert Snep)
Ecologische Hoogstructuur
(Wim Timmermans)
Publieksdebatten op de Floriade 2002
(Elsbeth Gerritsen)
Ecologische Hoogstruc-tuur stadsnatuur o. archi- tectuur (Timmermans)
Ecologie in de Waalsprong (Robbert Snep)
Ecologisch groenbeheer
(Jan Bervaes)
Ecologische waarden van stadsgroen in Win-terswijk ( Robbert Snep)

NISSIN ideeënmachine
(Wim Timmermans)

Natuur in de stad
(Robbert Snep)
Groen in en om de stad
(Agnes van den Berg)
Recreatie in en om de Waalsprong
(Jan Bervaes)
Transferium Steenwijk (Marlies Brinkhuijsen)
Belevingsonderzoek collectieve tuinen
(Agnes van den Berg)
Recreatief groen in Structuurplan Amster-dam (Sjerp de Vries)

video 'Ontmoeting stad en landbouw'
(Gerard Kolkman)

Zorgkaart Deventer
(Yvon Schuler)
Monitoringsonderzoek Experiment Gaasterland (Gerard Kolkman)
Agribusinessparken
(Wijnie van Eck)
Boeren voor natuur in stedelijk gebied
(Marleen van den Top)
Kennislandgoed Flevoland
(Gerard Kolkman)
Zorglandgoed de Hoge Born (Yvon Schuler)


 nieuwe projecten

Nieuwe dorpen in de stad
(Vincent Kuypers)
Kantoroduct Almere
(Robbert Snep)
Tweegesprekken
(Wim Timmermans)
Stedelijke vernieuwing (Vincent Kuypers)
Inwoners Apeldoorn be-oordelen recreatieve be-levinssferen (Gerritsen)
Wie is bang voor de stad?
(Wim Timmersmans)
Boeren voor natuur in polder van Biesland
(Marleen Buizer)
De Glind, waar jeugd en toekomst telt
(Nicoline vd Windt)
Op zoek naar een toegewijd landschap
(Yvon Schuler)
NED.nl
(Elsbeth Gerritsen)
Kennisontwikkeling landbouw, groen en gezondheid (Kolkman)
StadLand in de groene metropolen van de we-reld (Leo vd Berg)
Systematische benade-ring Stad-Land projec-ten (Rob le Rutte)