Samenwerking onderwijs en onderzoek.
   
Stadsranden: Rood én Groen
(Eijk en Rozendaal)
website: www.geocities.
com/roodvoorgroen
 
 
 
 
 
nieuwe projecten
Ultra Groen Wonen
(Ulrik Yntema, Leo vd Berg)
Ontwerp en realisatie rijdend natuurgebied
(Elsbeth Gerritsen)