Veel onderzoek wordt uitgevoerd in leerprojecten. In regio's en gemeenten wordt de planvorming begeleid. Daarbij is het doel te komen tot innovaties op het raakvlak van stad en land. Tegelijkertijd wordt nagegaan hoe de innovaties worden aangestuurd. De rol van LNV wordt daarin specifiek bekeken.
   
Kennislandgoed Wageningen
(Jan Bervaes)
Almere Duurzaam
(Wim timmermans)
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Middengebied Enschede-Hengelo
(Marleen van den Top)
Netwerkstad Twente
(Marleen van den Top)
Hydrologische en ecologi-sche systeemanalyse Park Brederode Bloemendaal (Gielijn Blom)
Flora en Faunawet
(Robert Kwak)
Stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord (Gielijn Blom)
Plannen met principes: de strategie Twee Netwerken Revisited(S2N) (Aalbers)
nieuwe projecten
Estafette Stad Land Maastricht
(T. Ekamper, M. Buizer)
Mens en natuur in groeiend Almere
(Tamara Ekamper)
Estafette Apeldoorn
(Wim Timmermans)