De vraag naar groene woonmilieus is groot. De meningsverschillen over de vraag, wat een groen woonmilieu is. De projecten van het netwerk Groen Wonen zijn er op gericht hierover uitsluitsel te geven.
   
Groen Wonen 2001
(Jos Jonkhof)
Groen, the urban power
(Veroniek Bezemer)
website Groen Wonen
 
 
 
 
Groen wonen 2002
(Jos Jonkhof)