Zware infrastructuur doorsnijdt in Nederland een groot aantal groen- en natuurgebieden. Het Rijksbeleid wil die versnippering opheffen. Traditionele oplossingen schieten tekort. Een doorsnee ecoduct bijvoorbeeld is alleen toegankelijk voor dieren, een doorsnee brug alleen voor verkeer. Het onderzoek richt zich op meervoudig gebruik van overgangen over de infrastructuur.
   
De leuke weg
(Marlies Brinkhuijsen)
Haalbaarheidsstudie
Oost Venlo
(Madeleine van Mansfeld)
De bewoonde brug (Madeleine van Mansfeld)
Kennisontwikkeling bij het Muizengaatje (Jos Jonkhof)
Bestemmingen in risicozones, een omslag in denken (Rienke Groot)
 
 
nieuw project
Monument en mobiliteit
(Gielijn Blom)