Deze site geeft een overzicht van het onderzoeksprogramma Groene Metropolen. Het wordt uitgevoerd door Alterra in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het groen in en om de stad (GIOS) staat centraal in het onderzoek.
Nederland staat niet alleen voor een grote nieuwbouwopgave, ook de herstructurering van het bestaand stedelijk gebied is aan de orde.

Welke rol speelt het groen in die opgaven? Is de stad goed voor haar groen en draagt het groen voldoende bij aan de kwaliteit van de stad? Hoe belangrijk is dat groen voor de mensen? Hoe kan de landbouw bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Hoe ziet natuur in de stad er uit? Dit zijn maar enkele van de vragen die je kunt stellen, als je wilt weten hoe belangrijk groen in en om de stad nou eigenlijk is en waar de kansen en bedreigingen liggen.